top of page

Vurdering af andels- boliger og foreninger

Vi har et lille ingeniørfirma tilknyttet vores virksomhed og har vurderet over 1000 andels- boliger med stor succes. Det særlige ved andelsboliger er, at der er et maksimum for, hvad man kan sælge boligen til. For at udregne den maksimale pris skal værdien af forbedringer og tilpasset løsøre i boligen vurderes, ligesom det i henhold til lovgivningen skal godkendes af bestyrelsen.

 

Vurderingen

Som følge af ABF's standardvedtægter er det normalt sælgeren, som fastsætter værdien af forbedringer og det tilpassede løsøre. Efterfølgende skal bestyrelsen godkende den værdi, som sælger har fastsat. Foreningen kan bestille en såkaldt vurderingsmand til at fastsætte værdien af forbedringer og løsøre. For at få en vurderingsrapport, skal boligen synes. Eftersynet sker som udgangspunkt inden for normal arbejdstid. Skal vurderingen laves uden for normal arbejdstid kan vurderingsmanden tillægge et gebyr. Dette aftales mellem andelshaver og vurderingsmand.

 

Vurderingsmandens honorar

Vurderingsmanden fastsætter honoraret afhængigt af vurderingens omfang. Ofte afhænger honoraret af, hvor mange poster, som er udokumenterede. Udokumenterede poster er forbedringer og tilpasset løsøre, hvor der ikke foreligger bilag.En vurdering koster normalt fra kr. 1.500,- til kr. 5.800,-.

 

Voldgift

Der kan opstå uenighed om værdien af forbedringer, løsøre m.v. mellem sælger og bestyrelse. I den forbindelse kan uenigheden afgøres ved voldgift.

 

Oplys dette, når du vil bestille en vurderingsmand:

  • Din forenings navn

  • Navn og adresse på det bestyrelsesmedlem, som eller hvem der bestiller vurderingsmanden

  • Navn og adresse på sælger

Ring og få en uforpligtende snak med os omkring dine projekter i huset, haven eller virksomhed

+ 45 28 40 40 60

 

Vi arbejder til rimelige priser

Skriv til Os

Din email er sendt med succes

Home Repair

De Gode Håndværkere 28 40 40 60

bottom of page